Sudski tumač za engleski jezik Sarajevo


Dragi posjetioci, zelim Vam srdačnu dobrodoslicu na BLOG. Ukoliko ste zainteresirani za usluge prevođenja, slobodno mi se obratite.

O meni:

LARISA LISICA je ovlašteni sudski tumač za engleski jezik sa dugogodišnjim bogatim iskustvom pismenog i usmenog prevođenja iz svih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Rođena je 09.09.1980. godine. Srednje obrazovanje je završila u II Gimnaziji u Sarajevu nakon čega diplomira na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Anglistika, te stiče zvanje diplomiranog profesora engleskog jezika i književnosti. Školovanje dalje nastavlja na Odsjeku Anglistika, Smjer Prevodilački – II ciklus studija.

Larisa Lisica je ovlašteni sudski tumač za engleski jezik od 2008. godine, te takođe ima bogato prevodilačko iskustvo koje je stekla radom na različitim donatorskim projektima u Bosni i Hercegovini od 2006. godine. Prevodila je različite zakone, pravilnike i druge javne dokumente koji uređuju oblast javnih finansija, tekstove iz oblasti bankarstva i finansije, ekonomije, vanjske trgovine, marketinga, prava, društvenih nauka, medicine kao i tehničku dokumentaciju.

Kao konsekutivni prevodilac učestvovala u brojnim sastancima, seminarima, radionicama i obukama za državne službenike. Gđa Lisica je radila kao prevodilac na Projektima: Jačanje upravljanja javnim finansijama i Fond za oporavak sektora preduzeća, koje Projekte je finansirao DFID u BiH (Ured Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj) od 2006. godine.

Trenutno je zasposlena u Predstavništvu UNHCR-a u Sarajevu na Projektu Zatvaranja kolektivnih centara u BiH.


USLUGE PREVOĐENJA:

​​
Nude se usluge prevođenja svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača, sa bosanskog jezika na engleski ili obratno.

​ Dokumenti ili tekstovi za prevod se mogu dostaviti lično ili elektronskom poštom (nakon čega je neophodno po preuzimanju prevoda priložiti originalni dokument na uvid), a isti podrazumijevaju slijedeće:


    Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, vjenčanja)
    Uvjerenja o državljanstvu, nekažnjavanju
    Potvrde o stanju računa u banci, o stalnom zapošljenju
    Vozačke dozvole
    Izjave, apostili i saglasnosti
    Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
    Svedočanstva završenih razreda srednje škole
    Diplome i dodatke diplomi
    Uvjerenja o položenim ispitima
    Nastavni planovi i programi
    Ljekarski nalazi
    Registracije privrednih društava
    Bilansi – završni račun, bilans uspjeha
    Rješenja i presude
    Ovlaštenja i punomoći
    Ugovori, statuti
    I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u BiH

  
Takođe se prevode dokumenti iz raznih oblasti, kao što su:
    bankarstvo i finansije
    ekonomija
    vanjska trgovina
    marketing

    pravo
    društvene nauke
    medicina
    tehnička dokumentacija


Nakon urađenog prevoda originalni dokumenti se donose na uvid kom prilikom se vrši plaćanje za izvršene usluge.


Sve naknade za rad sudskih tumača se obračunavaju temeljem zvaničnog dokumenta: "Uredba o stalnim sudskim tumačima" kao i dokumenta "Tarifa nagrada za rad sudskih tumača" «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.)isti su dostupni pod rubrikom cjenovnik na dole navedenoj web stranici.


KONTAKT:

Za sve informacije i upite mi se možete obratiti s punim povjerenjem putem dole navedenog broja telefona.

Larisa Lisica

Tel.: +387 61 109 536
Fra Anđela Zvizdovića 1 (UNITIC)
Džemala Bijedića 21 (Čengić vila)
Avde Smajlovića 19 (Vraca)

71000 Sarajevo

BiH


WEB STRANICA:


http://www.sudski-tumac-sarajevo.com/

Komentariši